top of page

Altres activitats

Costura

Una de les pràctiques tradicionals del zen soto és la costura del propi rakusu i kesa, els símbols essencials de la verdadera transmisió del llinatge de Budha, que ha passat des dels antics mestres Zen fins al dia d’avui.

 

El kesa és una vestimenta fosca que revesteix el monjo/a per praticar zazen. Practicar amb el kesa significa renunciar als lligams i a les dependències i el camí de l’allliberament. Tradicionalment el kesa està fet de peces de roba vella assemblades com si fossin un camp d’arròs. 

 

L’estudi i la pràctica del Zen pot portar el practicant tan enllà com vulgui. Per a alguns, el pas següent és la costura del rakusu (petit kesa que es porta al voltant del coll) com a preparació per a rebre els preceptes Zen.

 

El taller de costura és gratuït i obert a tots els practicants. Els dies i les hores del taller de costura són decidits entre els participants. 

B34C97C1-E6AC-4CB7-B86F-7324D1522D9F_edi
Tallers de Dharma

El dojo organitza regularment tallers de formació i estudi del dharma (l’ensenyament de Budha). A més, invita monjos o monges d’altres dojos afiliats a l’Associació Zen Internacional per dirigir tallers.

Biblioteca

El dojo posa a disposició dels practicants una biblioteca amb textos fonamentals del Zen.

8525EB02-7C93-420E-85EC-7A58A3AB16AF_edi
bottom of page