top of page
PROTOCOL A SEGUIR MENTRE DURI L'ALERTA PEL COVID-19

Seguint les recomanacions dels organismes sanitaris i de la Direcció d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, i després d’haver consultat d’altres dojos, hem de respectar un seguit de mesures per a poder practicar de manera segura mentre duri l’alerta pel Covid-19.

  1. Entrarem i sortirem d'un en un amb mascareta (atès que és un lloc públic).

  2. Com sempre, les sabates les deixarem a l’entrada separades unes de les altres i ens posarem uns mitjons que portarem de casa i guardarem mentre estiguem al dojo. Excepcionalment farem zazen amb mitjons.

  3. A l'entrada hi haurà un gel d’alcohol per netejar-se les mans tant a l’entrar com al sortir. 

  4. Per a minimitzar els contactes, farem servir el vestuari d’un en un. Cada assistent posarà la roba i afers personals dins d’una bossa de paper o plàstic. Penseu a portar-la de casa.

  5. Abans de sortir, el responsable de zazen desinfectarà els objectes que hagin pogut tocar més d’una persona (p. ex. les manetes de les porta). 

  6. Hi haurà un espai definit per a cada assistent. En funció de l’assitència habilitarem els vestuaris o el vestíbul per a fer zazen.

  7. Farem zazen i kin-in sense mascareta, però cadascú es lliure de portar-la tot el temps si ho creu convenient. No hi haurà cap intercanvi verbal dins del dojo. 

  8. Per cantar els sutres ens posarem la mascareta.

  9. Hem d’estar plenament conscients a cada instant per evitar contactes físics o a través d’objectes. Aquesta és la pràctica de l’atenció plena de zazen.

bottom of page