La pràctica de Zazen

Per practicar zazen cal investir-se totalment, amb el cos i la ment, en el moment present. I això no és pas un questió d’intel.ligència, ni d’una tècnica, ni cal tenir cap talent o competència particular, ni cap habilitat. Només cal un zafú i esforç, l’esforç per venir regularment al dojo a practicar.

 

La pràctica de zazen és shikantaza, només seure. “Shikan” vol dir donar-se completament; “ta” vol dir tocar; “za” vol dir la postura asseguda. Així, shikantaza és tocar la ment original que hi ha en nosaltres a través de zazen. 

 

Tot el que hem de fer en la pràctica de zazen és fer el que estem fent, ara, ací. Qualsevol cosa que passi en zazen és secundària,. Generalment estem sempre pensant en alguna cosa, intentant obtenir alguna cosa. En zazen, però, tot el que hem de fer és estar constantment presents en el procés de zazen. La nostra ment i el nostre cos no són més que aquest procés. No hi ha cap separació entre nosaltres i el procés. Això és estar en pau.           

Shin Jin Datsu Raku - Abandonar cos i ment
Cal.ligrafia de Keiko Yokoyama

Sesshin

 

És un període de pràctica intensiva de zazen, d’un o més dies de vida col.lectiva i de concentració. Cada dia hi ha diversos zazens. Hi pot haver també teisho (exposició formal, en general sobre un passatge important del zen), mondo (preguntes i respostes), i samu (treball).

 

Tradicionalment, el dojo organitza cada any el mes de març una sesshin amb el mestre Guy Mokuho Mercier.

 

Els membres del dojo són invitais a participar tot al llarg de l’any a diverses sesshins organitzades per d’altres dojos a la península o a l’estranger.

Tallers de Dharma

El dojo organitza regularment tallers de formació i estudi del dharma (l’ensenyament de Budha).

 

També convida monjos o monges d’altres dojos afiliats a l’Associació Zen Internacional per a dirigir tallers de dharma.

Matí de Zazen

 

El matí del primer diumenge de cada mes està dedicat a la pràctica intensa de zazen. 

El matí comença amb un zazen de les 09:00 a les 10:30. Tot seguit es fa una pausa per prendre tè o cafè. El segon zazen comença a les 11:30 fins a les 13:00.

 

Aquests matins són l’ocasió per trobar-se tota la shanga, inclosos els que no poden venir durant la setmana per la llunyania, els horaris o altres motius personals. 

Costura

 

Una de les pràctiques tradicionals del zen soto és la costura del propi rakusu i kesa, els símbols essencials de la verdadera transmisió del llinatge de Buda, que ha passat des dels antics mestres Zen fins al dia d’avui.

 

El kesa és una vestimenta fosca que revesteix el monjo/a per praticar zazen. Practicar amb el kesa significa renunciar als lligams i a les dependències, i el camí de l’allliberament. Tradicionalment el kesa està fet de peces de roba vella assemblades com si fossin un camp d’arròs. 

 

L’estudi i la pràctica del Zen por portar el practicant tan enllà com vulgui. Per a alguns, el pas següent és la costura del rakusu (petit kesa que es porta al voltant del coll) com a preparació per a rebre els preceptes Zen.

 

El taller de costura és gratuït i obert a tots els practicants. Els dies i les hores de costura són decidits entre els participants. 

                  Dojo Zen de Girona - Gran Via Jaume I, 44, 3er-2a B, 17001 Girona